Công ty tnhh promolocus

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là một tóm tắt về các điều khoản quan trọng mà chúng tôi áp dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ:

  • Dịch vụ: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Tất cả các dịch vụ sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
  • Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin này một cách trái phép.
  • Bản quyền: Tất cả các nội dung, tài liệu, và tài sản trí tuệ khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của công ty. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, hoặc sử dụng mà không có sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm bản quyền.
  • Trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mọi sự thỏa thuận và giao dịch được thực hiện dựa trên sự chủ quan và trách nhiệm của khách hàng.
  • Hủy dịch vụ: Cả khách hàng và chúng tôi đều có quyền hủy dịch vụ khi có nhu cầu. Trong trường hợp hủy, chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện cụ thể được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thoả thuận tương ứng.

Đây chỉ là một tóm tắt sơ lược về các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết và cụ thể, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc tham khảo các tài liệu chính thức liên quan.

Chi tiết thông tin liên hệ