About Us

Chúng tôi luôn mong muốn các bạn có những kiến thức về lập trình web, lập trình app và các thể loại khác. vì vậy chúng tôi tạo ra trang web này để các bạn chia sẻ kiến thức cho nhau cũng như update những tin tức mới nhất của làng công nghệ.

ở đây các bạn có thể trao đổi với nhau về kinh nghiệm làm việc và học tập cũng như sẽ học hỏi thêm từ những bài viết của những người có kinh nghiệp trong lĩnh vực này.

Chúng tôi tạo ra sân chơi với những sự kiện giúp các bạn kết nối lại với nhau. Giúp các bạn có thêm động lực trong công việc căng thẳng này.

Nếu các bạn là pro hãy chung tay đóng gop thêm để có thể chia sẻ cho những newbe về những kiến thức mình có.

Đó là tiêu chí đề ra của chúng tôi.

Hãy chung tay về một thế giới lập trình phát triển nhất là ở quê  hương Việt Nam chúng ta.